ČSN 73 0501   (730501) Akustika. Měření činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v interferometru

  • Třídící znak:730501
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1989 - 01/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 10534-1   (730501)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.