ČSN 73 0210-2   (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

  • Norma: ČSN 73 0210-2   (730210)
  • Název: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
  • Kategorie: 7302 - Geometrická přesnost staveb
  • Katalogový kód:32203
  • Třídící znak:730210
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/1993
  • Účinnost:10/1993 - 06/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13670   (732400)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.