ČSN 68 4710   (684710) Čisté chemikálie a činidla. Hydroxid sodný

  • Třídící znak:684710
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:06/1981 - 11/1997
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).