ČSN 65 8010   (658010) Dehet černouhelný koksárenský surový

  • Třídící znak:658010
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:06/1982 - 05/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 14639   (658004)