ČSN 65 7200   (657200) Asfalty ropné. Klasifikácia a označovanie

  • Třídící znak:657200
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1985 - 07/2000
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12591   (657201)