ČSN 65 6602   (656602) Hydraulické oleje a kapaliny. Klasifikace a označování

  • Třídící znak:656602
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:06/1988 - 05/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6743-4   (656603)