ČSN 65 6451   (656451) Ethylen a propylen. Stanovení obsahu ethylenu, propylenu a příměsí plynovou chromatografií

  • Třídící znak:656451
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1982 - 08/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).