ČSN 65 4435   (654435) Vodík plynný stlačený

  • Třídící znak:654435
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:05/1997
  • Účinnost:06/1997 - 09/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.