ČSN 65 4335   (654335) Dusík plynný stlačený

  • Třídící znak:654335
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:07/1996
  • Účinnost:08/1996 - 09/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.