ČSN 65 4330   (654330) Dusík kapalný

  • Třídící znak:654330
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:05/1997
  • Účinnost:06/1997 - 09/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.