ČSN 65 4300   (654300) Argon kapalný

  • Třídící znak:654300
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:05/1997
  • Účinnost:06/1997 - 09/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.