ČSN 65 3110   (653110) Uhličitan sodný technický (Soda kalcinovaná technická)

  • Třídící znak:653110
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1988 - 09/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).