ČSN 65 2411   (652411) Tetraboritan disodný technický. Metody zkoušení

  • Třídící znak:652411
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1987 - 06/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).