ČSN 65 1312-3   (651312) Amoniak kapalný technický. Metody stanovení zbytku po odpaření

  • Třídící znak:651312
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1991 - 04/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.