ČSN 65 1025-2   (651025) Kyselina sírová technická. Titrační metoda stanovení kyseliny sírové

  • Třídící znak:651025
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1991 - 01/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).