ČSN 46 6006-4   (466006) Označování hospodářských zvířat. Část 4: Označování koz

  • Třídící znak:466006
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:09/1994
  • Účinnost:10/1994 - 06/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.