ČSN 46 6006-2   (466006) Označování hospodářských zvířat. Část 2: Označování prasat

  • Třídící znak:466006
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:03/1993
  • Účinnost:04/1993 - 06/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.