ČSN 46 4540   (464540) Osivo a sadba. Osivo a sadba květin

  • Třídící znak:464540
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:11/1989 - 01/1997
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).