ČSN 46 4040   (464040) Osivo a sadba. Osivo a sadba zelenin a kořeninových rostlin

  • Třídící znak:464040
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:09/1988 - 01/1997
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).