ČSN 46 3020   (463020) Broskve a nektarinky

  • Třídící znak:463020
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/1996
  • Účinnost:03/1996 - 06/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.