ČSN 46 1300-2   (461300) Luštěniny. Část 2: Hrách jedlý

  • Třídící znak:461300
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:05/1994
  • Účinnost:06/1994 - 06/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.