ČSN 46 1200-3   (461200) Obilí krmné. Část 3: Ječmen krmný

  • Třídící znak:461200
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1994
  • Účinnost:11/1994 - 06/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 46 1200-3   (461200)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.