ČSN 46 1100-5   (461100) Obilí potravinářské. Část 5: Ječmen sladovnický

  • Norma: ČSN 46 1100-5   (461100)
  • Název: Obilí potravinářské. Část 5: Ječmen sladovnický
  • Kategorie: 4611 - Obiloviny, luštěniny
  • Katalogový kód:15965
  • Třídící znak:461100
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/1994
  • Účinnost:05/1994 - 12/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 46 1100-5   (461100)