ČSN 46 1100-4   (461100) Obilí potravinářské. Část 4: Žito

  • Třídící znak:461100
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/1994
  • Účinnost:05/1994 - 06/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 46 1100-4   (461100)