ČSN 46 1011-22   (461011) Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení muškovitosti. Stanovení zrn jiné barvy u hrachu. Stanovení vařivosti

  • Norma: ČSN 46 1011-22   (461011)
  • Název: Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení muškovitosti. Stanovení zrn jiné barvy u hrachu. Stanovení vařivosti
  • Kategorie: 4610 - Rostlinné výrobky, všeobecně
  • Katalogový kód:28974
  • Třídící znak:461011
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1988 - 08/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.