ČSN 42 0139   (420139) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně

  • Třídící znak:420139
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2007
  • Účinnost:01/2008 - 06/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 42 0139   (420139)