ČSN 38 7381   (387381) Zařízení pro zplyňování paliv. Nízkotlaké zplyňovací generátorové stanice. Technická ustanovení

  • Norma: ČSN 38 7381   (387381)
  • Název: Zařízení pro zplyňování paliv. Nízkotlaké zplyňovací generátorové stanice. Technická ustanovení
  • Kategorie: 3873 - Generátory
  • Katalogový kód:3298
  • Třídící znak:387381
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:05/1966 - 10/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).