ČSN 36 9001-1   (369001) Počítače a systémy zpracování údajů. Názvosloví. Základní názvy

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1987 - 04/1998
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO/IEC 2382-1   (369001)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.