ČSN 36 1253   (361253) Elektromechanické a elekrotepelné spotrebiče do domácnosti a na podobné účely. Práčky a odstredivky. Metódy funkčných skúšok

  • Třídící znak:361253
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:05/1987 - 06/1996
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60456   (361060)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.