ČSN 34 9025   (349025) Silnoprúdové káblové súbory. Spojka SVCL

  • Třídící znak:349025
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:06/1990 - 12/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).