ČSN 34 7201   (347201) Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu

  • Norma: ČSN 34 7201   (347201)
  • Název: Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu
  • Kategorie: 3472 - Jádra kabelů
  • Katalogový kód:57935
  • Třídící znak:347201
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/2000
  • Účinnost:03/2000 - 11/2007
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60228   (347201)