ČSN 34 5791-2-9   (345791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-9: Návod ke zkouškám slunečním zářením

  • Norma: ČSN 34 5791-2-9   (345791)
  • Název: Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-9: Návod ke zkouškám slunečním zářením
  • Kategorie: 3457 - Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí
  • Katalogový kód:23441
  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/1992
  • Účinnost:04/1992 - 01/2014
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60068-2-5   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.