ČSN 34 5791-2-11   (345791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/1992
  • Účinnost:05/1992 - 04/2024
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 60068-2-11   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.