ČSN 34 5791-2-1   (345791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-1: Zkoušky A: Chlad

  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/1992
  • Účinnost:06/1992 - 10/1995
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60068-2-1 +A1   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.