ČSN 34 5729   (345729) Elektrotechnické a elektronické součástky. Zkoušky odolnosti proti vnějším vlivům. Zkouška hermetičnosti

  • Třídící znak:345729
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:08/1986 - 01/1997
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60068-2-17   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.