ČSN 33 2000-4-43   (332000) Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

  • Norma: ČSN 33 2000-4-43   (332000)
  • Název: Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům
  • Kategorie: 3320 - Společné zařizovací předpisy
  • Katalogový kód:65863
  • Třídící znak:332000
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2003
  • Účinnost:04/2003 - 02/2013
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 33 2000-4-43 ED.2   (332000)