ČSN 31 6811   (316811) Letecké palubní přístroje. Válcová pouzdra bez příruby. Základní rozměry

  • Třídící znak:316811
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:04/1955 - 12/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).