ČSN 31 6800   (316800) Palubní přístroje. Letecké palubní přístroje. Přehled

  • Třídící znak:316800
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:04/1955 - 12/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).