ČSN 27 0142   (270142) Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

  • Třídící znak:270142
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:01/2014
  • Účinnost:02/2014 - 08/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 27 0142   (270142)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.