ČSN 06 1000   (061000) Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

  • Třídící znak:061000
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/1994
  • Účinnost:02/1994 - 05/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.