ČSN 02 4456   (024456) Ocelová lana - Zalévání lanových koncovek a spojek ocelových lan kovem a pryskyřicí - Technologický postup

  • Norma: ČSN 02 4456   (024456)
  • Název: Ocelová lana - Zalévání lanových koncovek a spojek ocelových lan kovem a pryskyřicí - Technologický postup
  • Kategorie: 0244 - Lana a jejich příslušenství
  • Katalogový kód:57110
  • Třídící znak:024456
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/2000
  • Účinnost:05/2000 - 05/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13411-4   (024470)