ČSN 01 0810   (010810) Značky pro státní zkušebnictví. Tvar a provedení

  • Třídící znak:010810
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1995
  • Účinnost:12/1995 - 03/2000
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.