8357 - Metody a přístroje pro měření plynných imisí

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN P CEN/TS 16976   (835733) Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší Norma Kat. číslo: 501186

 Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Dlouhý název: Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835733
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2017
Účinnost: 03/2017 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN EN 16450   (835735) Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10, PM2,5) Norma Kat. číslo: 503673

 Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10, PM2,5)
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10, PM2,5)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835735
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2018
Účinnost: 03/2018 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN P CEN/TS 16450   (835735) Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10, PM2,5) Norma Kat. číslo: 93602

 Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10, PM2,5)
Dlouhý název: Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10, PM2,5)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835735
Platnost: Norma není platná
Vydání: 10/2013
Účinnost: 11/2013 - 02/2018
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16450   (835735)
Detail

ČSN EN 16339   (835736) Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku Norma Kat. číslo: 93968

 Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku
Dlouhý název: Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835736
Platnost: Norma je platná
Vydání: 12/2013
Účinnost: 01/2014 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN P CEN/TS 16817-1   (835737) Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2 Norma Kat. číslo: 99426

 Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835737
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2016
Účinnost: 06/2016 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN P CEN/TS 16817-2   (835737) Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev Norma Kat. číslo: 99427

 Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835737
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2016
Účinnost: 06/2016 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
357,50  s DPH

ČSN EN 16789   (835738) Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku Norma Kat. číslo: 501171

 Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835738
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2017
Účinnost: 03/2017 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
445,50  s DPH

ČSN EN ISO 16017-1   (835741) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí Norma Kat. číslo: 63826

 Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí
Dlouhý název: Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835741
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2002
Účinnost: 02/2002 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
357,50  s DPH

ČSN EN ISO 16017-2   (835741) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování Norma Kat. číslo: 69175

 Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování
Dlouhý název: Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835741
Platnost: Norma je platná
Vydání: 12/2003
Účinnost: 01/2004 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
445,50  s DPH