8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN 13936   (833637) Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení Norma Kat. číslo: 95257

 Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833637
Platnost: Norma není platná
Vydání: 07/2014
Účinnost: 08/2014 - 05/2023
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 23861   (833637)
Detail

ČSN EN ISO 13137   (833637) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 95330

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833637
Platnost: Norma není platná
Vydání: 05/2014
Účinnost: 06/2014 - 03/2023
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 13137   (833637)
Detail

ČSN EN ISO 13137   (833637) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 516346

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833637
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2023
Účinnost: 04/2023 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN ISO 23861   (833637) Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků Norma Kat. číslo: 516703

 Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833637
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2023
Účinnost: 06/2023 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 16897   (833638) Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic Norma Kat. číslo: 505399

 Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833638
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2018
Účinnost: 11/2018 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 16966   (833640) Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace Norma Kat. číslo: 506902

 Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833640
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2019
Účinnost: 06/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 17058   (833641) Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů Norma Kat. číslo: 506901

 Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833641
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2019
Účinnost: 06/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN EN 17199-1   (833642) Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod Norma Kat. číslo: 507933

 Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833642
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2019
Účinnost: 11/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 17199-2   (833642) Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu Norma Kat. číslo: 507929

 Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833642
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2019
Účinnost: 11/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH