8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN 45544-3   (833635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami Norma Kat. číslo: 61025

 Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833635
Platnost: Norma není platná
Vydání: 04/2001
Účinnost: 05/2001 - 08/2015
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 45544-3   (833635)
Detail

ČSN EN 45544-3   (833635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami Norma Kat. číslo: 97440

 Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833635
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2015
Účinnost: 09/2015 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
198,00 
217,80  s DPH

ČSN EN 45544-4   (833635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu Norma Kat. číslo: 61028

 Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833635
Platnost: Norma není platná
Vydání: 05/2001
Účinnost: 06/2001 - 09/2016
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 45544-4   (833635)
Detail

ČSN EN 45544-4   (833635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu Norma Kat. číslo: 500200

 Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833635
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2016
Účinnost: 10/2016 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN EN ISO 13138   (833636) Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému Norma Kat. číslo: 90657

 Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833636
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
357,50  s DPH

ČSN EN 13936   (833637) Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení Norma Kat. číslo: 95257

 Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833637
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/2014
Účinnost: 08/2014 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN EN ISO 13137   (833637) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 95330

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833637
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2014
Účinnost: 06/2014 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
357,50  s DPH

ČSN EN 16897   (833638) Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic Norma Kat. číslo: 505399

 Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833638
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2018
Účinnost: 11/2018 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN EN 16966   (833640) Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace Norma Kat. číslo: 506902

 Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833640
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2019
Účinnost: 06/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
445,50  s DPH