8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN 1232   (833627) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 53230

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833627
Platnost: Norma není platná
Účinnost: 09/1998 - 05/2014
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 13137   (833637)
Detail

ČSN EN 12919   (833628) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 59347

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833628
Platnost: Norma není platná
Účinnost: 08/2000 - 05/2014
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 13137   (833637)
Detail

ČSN EN 14583   (833629) Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 72678

 Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833629
Platnost: Norma je platná
Účinnost: 04/2005 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
232,10  s DPH

ČSN EN ISO 28439   (833630) Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic Norma Kat. číslo: 88509

 Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833630
Platnost: Norma je platná
Účinnost: 10/2011 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN EN 689+AC   (833631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci Norma Kat. číslo: 507934

 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma není platná
Účinnost: 11/2019 - 05/2020
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 689+AC   (833631)
Detail

ČSN EN 689+AC   (833631) Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci Norma Kat. číslo: 509635

 Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma je platná
Účinnost: 06/2020 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
445,50  s DPH

ČSN EN 689   (833631) Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření Norma Kat. číslo: 21484

 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma není platná
Účinnost: 04/1997 - 11/2018
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 689   (833631)
Detail

ČSN EN 689   (833631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci Norma Kat. číslo: 505555

 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma není platná
Účinnost: 12/2018 - 10/2019
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 689+AC   (833631)
Detail

ČSN EN 838   (833632) Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 21327

 Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833632
Platnost: Norma není platná
Účinnost: 04/1997 - 09/2010
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 838   (833632)
Detail