8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN ISO 17621   (833626) Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 99164

 Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833626
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2016
Účinnost: 05/2016 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 1232   (833627) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 53230

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833627
Platnost: Norma není platná
Vydání: 08/1998
Účinnost: 09/1998 - 05/2014
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 13137   (833637)
Detail

ČSN EN 12919   (833628) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 59347

 Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 l/min - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833628
Platnost: Norma není platná
Vydání: 07/2000
Účinnost: 08/2000 - 05/2014
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 13137   (833637)
Detail

ČSN EN 14583   (833629) Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 72678

 Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833629
Platnost: Norma není platná
Vydání: 03/2005
Účinnost: 04/2005 - 06/2022
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 14583   (833629)
Detail

ČSN EN 14583   (833629) Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti Norma Kat. číslo: 514486

 Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833629
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2022
Účinnost: 07/2022 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN ISO 28439   (833630) Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic Norma Kat. číslo: 88509

 Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833630
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2011
Účinnost: 10/2011 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 689+AC   (833631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci Norma Kat. číslo: 507934

 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma není platná
Vydání: 10/2019
Účinnost: 11/2019 - 05/2020
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 689+AC   (833631)
Detail

ČSN EN 689+AC   (833631) Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci Norma Kat. číslo: 509635

 Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Dlouhý název: Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2020
Účinnost: 06/2020 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 689   (833631) Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření Norma Kat. číslo: 21484

 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma není platná
Vydání: 03/1997
Účinnost: 04/1997 - 11/2018
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 689   (833631)
Detail