7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 75 7714   (757714) Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu Norma Kat. číslo: 97960

 Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
Dlouhý název: Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757714
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/2015
Účinnost: 08/2015 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN 75 7715   (757715) Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů Norma Kat. číslo: 52056

 Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Dlouhý název: Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757715
Platnost: Norma není platná
Vydání: 07/1998
Účinnost: 08/1998 - 06/2015
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 75 7715   (757715)
Detail

ČSN 75 7715   (757715) Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů Norma Kat. číslo: 97636

 Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Dlouhý název: Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757715
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2015
Účinnost: 07/2015 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
198,00  s DPH

ČSN 75 7716   (757716) Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu Norma Kat. číslo: 52057

 Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu
Dlouhý název: Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757716
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/1998
Účinnost: 08/1998 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
1 340,00 
1 340,00  s DPH

ČSN 75 7717   (757717) Jakost vod - Stanovení planktonních sinic Norma Kat. číslo: 81123

 Jakost vod - Stanovení planktonních sinic
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení planktonních sinic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757717
Platnost: Norma není platná
Vydání: 06/2008
Účinnost: 07/2008 - 12/2013
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 75 7717   (757717)
Detail

ČSN 75 7717   (757717) Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic Norma Kat. číslo: 94374

 Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
Dlouhý název: Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757717
Platnost: Norma je platná
Vydání: 12/2013
Účinnost: 01/2014 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 15204   (757718) Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla) Norma Kat. číslo: 78259

 Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)
Dlouhý název: Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757718
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2007
Účinnost: 05/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 15708   (757719) Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách Norma Kat. číslo: 85750

 Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Dlouhý název: Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757719
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2010
Účinnost: 06/2010 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN ISO 8689-1   (757720) Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu Norma Kat. číslo: 61054

 Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu
Dlouhý název: Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757720
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2001
Účinnost: 05/2001 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH