7574 - Jakost vod. Chemický rozbor vod

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 75 7477   (757477) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým základní norma Kat. číslo: 85344

 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 757477
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2010
Účinnost: 04/2010 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

203,00 
223,30  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN 75 7477   (757477) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým základní norma

Kat. číslo: 85344
198,00 
217,80  s DPH
Položky normy

ČSN 75 7477   (757477) - oprava 1 05.10 oprava 1 05.10

Kat. číslo: 85924
5,00 
5,50  s DPH

ČSN ISO 22743   (757478) Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) Norma Kat. číslo: 87043

 Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757478
Platnost: Norma je platná
Vydání: 11/2010
Účinnost: 12/2010 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
232,10  s DPH

ČSN ISO 9965   (757480) Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů) Norma Kat. číslo: 18989

 Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)
Dlouhý název: Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757480
Platnost: Norma není platná
Vydání: 02/1996
Účinnost: 03/1996 - 07/2015
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P ISO/TS 17379-2   (757480)
Detail

ČSN P ISO/TS 17379-2   (757480) Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS) Norma Kat. číslo: 97961

 Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Dlouhý název: Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757480
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/2015
Účinnost: 08/2015 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
346,50  s DPH

ČSN 75 7481   (757481) Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným Norma Kat. číslo: 87804

 Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757481
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2011
Účinnost: 04/2011 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
217,80  s DPH

ČSN EN ISO 16264   (757482) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí Norma Kat. číslo: 71284

 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757482
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2004
Účinnost: 11/2004 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
232,10  s DPH