7280 - Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN P CEN/TS 16637-2   (728013) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu Norma Kat. číslo: 97575

 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728013
Platnost: Norma není platná
Vydání: 07/2015
Účinnost: 08/2015 - 03/2024
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16637-2   (728013)
Detail

ČSN EN 16637-3   (728013) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 3: Horizontální perkolační zkouška směrem nahoru Norma Kat. číslo: 518664

 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 3: Horizontální perkolační zkouška směrem nahoru
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 3: Horizontální perkolační zkouška směrem nahoru
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728013
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2024
Účinnost: 04/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
687,00 
687,00  s DPH

ČSN EN 17087   (728014) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu Norma Kat. číslo: 507424

 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728014
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2019
Účinnost: 09/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN EN 17637   (728015) Stavební výrobky - Uvolňování nebezpečných látek - Hodnocení dávky emitovaného záření gama Norma Kat. číslo: 516614

 Stavební výrobky - Uvolňování nebezpečných látek - Hodnocení dávky emitovaného záření gama
Dlouhý název: Stavební výrobky - Uvolňování nebezpečných látek - Hodnocení dávky emitovaného záření gama
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728015
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2023
Účinnost: 05/2023 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 17195   (728016) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v eluátech Norma Kat. číslo: 518712

 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v eluátech
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v eluátech
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728016
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2024
Účinnost: 04/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 17196   (728017) Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Digesce lučavkou královskou pro následnou analýzu anorganických látek Norma Kat. číslo: 518713

 Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Digesce lučavkou královskou pro následnou analýzu anorganických látek
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Digesce lučavkou královskou pro následnou analýzu anorganických látek
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728017
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2024
Účinnost: 04/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 17197   (728018) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) Norma Kat. číslo: 518714

 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728018
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2024
Účinnost: 04/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 17200   (728019) Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) Norma Kat. číslo: 518715

 Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728019
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2024
Účinnost: 04/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN 17201   (728020) Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Obsah anorganických látek - Metody pro analýzu rozkladu lučavkou královskou Norma Kat. číslo: 518716

 Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Obsah anorganických látek - Metody pro analýzu rozkladu lučavkou královskou
Dlouhý název: Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Obsah anorganických látek - Metody pro analýzu rozkladu lučavkou královskou
Krátký název: Norma
Třídící znak: 728020
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2024
Účinnost: 04/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH