6564 - Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 65 6454   (656454) Ethylen. Stanovení obsahu amoniaku Norma Kat. číslo: 4865

 Ethylen. Stanovení obsahu amoniaku
Dlouhý název: Ethylen. Stanovení obsahu amoniaku
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656454
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1982 - 08/2003
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN 65 6455   (656455) Ethylen a propylen. Stanovení obsahu vody Norma Kat. číslo: 30145

 Ethylen a propylen. Stanovení obsahu vody
Dlouhý název: Ethylen a propylen. Stanovení obsahu vody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656455
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1986 - 08/2003
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN 65 6465   (656465) Uhlovodíky frakce C4. Metody zkoušení Norma Kat. číslo: 30146

 Uhlovodíky frakce C4. Metody zkoušení
Dlouhý název: Uhlovodíky frakce C4. Metody zkoušení
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656465
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1990 - 10/2003
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN EN ISO 23306   (656474) Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace Norma Kat. číslo: 511906

 Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace
Dlouhý název: Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656474
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2021
Účinnost: 06/2021 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
357,50  s DPH

ČSN EN ISO 8973   (656475) Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par základní norma Kat. číslo: 57818

 Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
Dlouhý název: Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 656475
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2000
Účinnost: 02/2000 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

324,00 
356,40  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN ISO 8973   (656475) Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par základní norma

Kat. číslo: 57818
198,00 
217,80  s DPH
Položky normy

ČSN EN ISO 8973   (656475) - změna A1 10.20 změna A1 10.20

Kat. číslo: 511115
126,00 
138,60  s DPH

ČSN EN ISO 6251   (656476) Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce Norma Kat. číslo: 54088

 Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
Dlouhý název: Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656476
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/1999
Účinnost: 02/1999 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
211,00 
232,10  s DPH

ČSN EN ISO 8819   (656477) Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým Norma Kat. číslo: 21111

 Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým
Dlouhý název: Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656477
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/1997
Účinnost: 03/1997 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
126,00 
138,60  s DPH

ČSN 65 6478   (656478) Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech Norma Kat. číslo: 4866

 Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech
Dlouhý název: Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656478
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1970 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
315,00 
346,50  s DPH

ČSN 65 6479   (656479) Tlak par zkapalněných uhlovodíkových plynů základní norma Kat. číslo: 4867

 Tlak par zkapalněných uhlovodíkových plynů
Dlouhý název: Tlak par zkapalněných uhlovodíkových plynů
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 656479
Platnost: Norma není platná
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1970 - 01/2000
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 8973   (656475)
Detail